§5. Археологічні скарби України

Зміст ГДЗ 5 клас Власов

Які найвідоміші археологічні пам’ятки України?

Україна багата на археологічні пам’ятки різних епох. Серед найвідоміших можна назвати:

 1. Кам’яна Могила (Запорізька обл.) – унікальний комплекс петрогліфів і стоянок давньої людини, що охоплює період від пізнього палеоліту до середньовіччя.
 2. Трипільські поселення (Київська, Черкаська, Вінницька обл.) – залишки осель і ремісничих майстерень високорозвиненої землеробської культури мідного віку.
 3. Скіфські кургани (Дніпропетровська, Херсонська, Запорізька обл.) – поховальні пам’ятки скіфської знаті з багатим інвентарем, зокрема знаменита пектораль з Товстої Могили.
 4. Античні міста Північного Причорномор’я – Ольвія, Херсонес, Пантікапей та ін. – осередки античної цивілізації на території України.

Якщо конкретні, то найвідоміші археологічні пам’ятки України: скіфська пектораль та усі інші трипільські знахідки.

Хто такі трипільці?

Трипільці — це нащадки одного з давніх південно-східних народів.

Чому археологічні пам’ятки потребують збереження?

Археологічні пам’ятки потребують збереження для того, щоб їх змогли побачити нащадки та для того, щоб краще досліджувати історію у майбутньому.

Чому археологічні пам’ятки належать до культурної спадщини людства?

Археологічні пам’ятки належать до культурної спадщини людства тому, що за допомогою них досліджують культуру людства.

Міркуємо

Роздивіться ілюстрації, на яких зображено керамічні вироби, що належать носіям трипільської культури. Поділіться припущеннями, яким було життя трипільців: що вони знали та вміли, яким було їхнє основне заняття.

Виходячи з зображень керамічних виробів трипільської культури, можна припустити, що трипільці:

 • Мали високий рівень гончарного ремесла, вміли виготовляти складні та витончені керамічні вироби. Це свідчить про їхні розвинуті знання та навички у цій галузі.
 • Займалися землеробством, оскільки такі великі керамічні посудини могли використовуватися для зберігання зерна та інших продуктів землеробства. Землеробство, ймовірно, було їхнім основним заняттям.
 • Мали розвинуту культуру та мистецькі традиції, про що свідчать складні орнаменти та візерунки на керамічних виробах. Це вказує на їхню духовність і творчі здібності.
 • Жили осілим життям у поселеннях, а не кочували, бо для виробництва та використання такої кераміки потрібна була стаціонарність.

Читаємо. Дайте відповіді на запитання до тексту

Кого називають «трипільцями»?

Трипільцями називають представників трипільської культури – археологічної культури часів енеоліту (мідно-кам’яного віку).

Звідки походить ця назва?

Ця назва походить від села Трипілля на Київщині, де археолог Вікентій Хвойка у 1896 році знайшов перші пам’ятки цієї культури.

Кому завдячуємо відкриттям трипільської культури?

Відкриттям трипільської культури ми завдячуємо українському археологу чеського походження Вікентію Хвойці, який провів перші розкопки трипільських поселень наприкінці 19 ст.

Коли жили трипільці? Що про них відомо?

Трипільці жили в період 5400-2700 рр. до н.е., тобто близько 7-5 тисяч років тому. Вони населяли великі території від Дністра до Дніпра на території сучасної України, Молдови та Румунії.

Відомо, що трипільці були землеробами, вирощували зернові культури, розводили худобу. Вони жили у великих поселеннях з глинобитними будинками, часто двоповерховими. Трипільці досягли високого рівня у гончарстві, про що свідчить їхній керамічний посуд, прикрашений складними візерунками. Також вони займалися ткацтвом, обробкою каменю, кістки та металів.

Досліджуємо

Роздивіться ілюстрації. Порівняйте візерунки на трипільському посуді та українських писанках. Поділіться припущеннями, про що свідчить подібність візерунків на зображених предметах.

Подібність візерунків на трипільському посуді та українських писанках може свідчити про:

 1. Зв’язок між орнаментальними традиціями трипільців і пізнішим українським народним мистецтвом.
 2. Схожі уявлення про світ і символічний зміст узорів.
 3. Подібні технології розпису глиняних виробів.
 4. Магічне, ритуальне призначення узорів в обох культурах.

Це може вказувати на тяглість певних мистецьких і світоглядних традицій на території України з прадавніх часів.

Чому археологічні пам’ятки, знайдені на тій самій території, можуть належати різним народам та бути створені в різний час?

Археологічні пам’ятки, які знайдені на тій самій території, можуть належати різним народам та бути створеними в різний час тому, що на одних і тих самих територіях жили багато народів.

Робота в групах

Оберіть одну з трипільських пам’яток, зображених на ілюстраціях у матеріалах уроку і складіть про неї коротку розповідь за планом: 1) що це за предмет? 2) коли приблизно його було створено? 3) яке його призначення? 4) які висновки можна зробити про побут і заняття людей, які його виготовили?

Для розповіді я обрав трипільську керамічну біноклеподібну посудину, зображену на одній з ілюстрацій.

 1. Це керамічна посудина, що складається з двох з’єднаних між собою округлих частин. Її форма нагадує бінокль, через що такі вироби називають біноклеподібними.
 2. Ця посудина була створена в часи розквіту трипільської культури, орієнтовно 5500-4500 років тому, тобто десь у проміжку 3500-2500 рр. до н.е.
 3. Точне призначення біноклеподібних посудин достеменно невідоме. Можливо, вони мали ритуальний характер і використовувалися під час обрядів. Або ж слугували для зберігання певних продуктів чи речовин. Не виключено, що різні посудини такого типу могли мати різні функції.
 4. Сама наявність таких складних керамічних виробів свідчить про високий рівень гончарного ремесла у трипільців. Вони володіли технологіями виготовлення якісної кераміки, вміли ліпити й декорувати посуд витонченої форми. Орнамент на посудині вказує на розвинуті естетичні смаки та наявність усталеної символіки. Загалом, такі знахідки говорять про високий рівень матеріальної культури трипільського суспільства, про осілий спосіб життя та розвинуті ремесла й мистецтво в цього народу.

Читаємо. Дайте відповіді на запитання до тексту.

Робота в групах

Про яку археологічну пам’ятку йдеться в тексті?

У тексті йдеться про скіфську золоту пектораль – нагрудну прикрасу скіфського царя, знайдену археологами у кургані Товста Могила на Дніпропетровщині в 1971 році.

Хто такі скіфи і коли вони жили на землях України?

Скіфи – це народ, який прийшов на землі сучасної України понад 2500 років тому й оселився на кілька століть у Північному Причорномор’ї. Вони мали свою державу, яка в часи розквіту поширювала владу на Подніпров’я.

У чому цінність скіфської пекторалі?

Цінність скіфської пекторалі полягає в тому, що вона: а) виготовлена з великої кількості (1150 г) високопробного золота; б) є шедевром ювелірного мистецтва давнини, вражає своєю досконалістю; в) відображає світогляд і цінності скіфів, їхнє сприйняття світу людей і природи; г) належала скіфському цареві, тобто є свідченням багатства і могутності скіфських володарів.

Перейшовши за кодом або посиланням https://cutt.ly/JIrqEwP, перегляньте відео із зображенням пекторалі, порівняйте його з описом у тексті. Який фрагмент пекторалі вам найбільше подобається? Що особливо вразило?

Найбільше мені подобається і вражає центральний фрагмент пекторалі, де зображено двох чоловіків, які латають кожух, в оточенні свійських тварин з малечею. Ця ідилічна, майже жанрова сценка дуже реалістична і передає атмосферу мирного побуту, добробуту і злагоди. Вона контрастує з нижнім ярусом, де показана вічна боротьба і жорстокість дикої природи. Таке поєднання різних світів і настроїв надає пекторалі особливої виразності та символічної глибини.

Скориставшись пам’яткою на с. 25 підручника, підготуйте розповідь про одну зі славетних археологічних знахідок, про яку доводилося чути чи читати.

Скіфська Пектораль

 1. Скіфська золота пектораль – шедевр античного мистецтва, найвідоміша археологічна знахідка XX століття, символ прадавньої історії України.
 2. Знайшов пектораль археолог Б. М. Мозолевський у 1971 році у скіфській могилі царя, в кургані Товста Могила біля м. Орджонікідзе (Дніпропетровська обл., Україна). Зберігається у Києві в Музеї історичних коштовностей України.
 3. Найбільш поширена теорія, що золоту пектораль створили давньогрецькі ювеліри на замовлення скіфської знаті. Деякі ж сучасні дослідники схиляються до думки, що пектораль — справа рук аборигенних майстрів. Сюжет зображень на цьому витворі мистецтва характерний для індоєвропейських народів, але це все не остаточні висновки. Вивчення пекторалі продовжується дотепер.
 4. Верхній ярус Золотої пекторалі містить низку тварин, які йдуть в різні боки. Зрештою виявилося, що всі ці фігури показують конкретний день місяця. Також на пекторалі зображений один дуже цікавий сюжет — стоїть леопард і дивиться, як лев вбиває кабана. Тут леопард символізує Ассирію, Лев — скіфів, кабан — Африку. Якщо скористатися збільшувальними приладами, то на пекторалі можна побачити навіть єгипетські піраміди, які розташувалися на голові у кабана. Так дана мініатюра зображає скіфську облогу Єгипту в 7 столітті до н.е. і саме тому вона є найпершою Африканською картою. Окремі трофеї, отримані в цих походах (персні з фараонськими печатками, ювелірні вироби, і т.д.), разом зі скіфським золотом потрапили в Музей коштовностей. Так під крилом Жар-птиці знаходиться Південна Україна, а саме — узбережжя Азовського моря. У скіфів жар-птиця відповідала грецькій богині Гері, дружині головного бога Зевса. Вона зображувала те місце в Північному Причорномор’ї де проживали царські скіфи. Крім того, праве крило цієї Жар-птиці вказує на місце де знаходився скіфський некрополь. Жар-птиці назустріч летить качур, який своєю чергою покриває територію Стамбула і Туреччини. На пекторалі дуже багато фігур і в кожної з них є своє значення.
 5. Радіо Свобода «Пів століття як пектораль у Києві: 7 фактів про копію та оригінал» та Голос України «Золота пектораль: легенди, загадки, містика»
 6. Мені дуже сподобалася ця археологічна знахідка, хотів/ла би дізнатися детальніше тлумачення малюнків, якими прикрашена Пектораль.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *