§1. Чому і як потрібно вивчати історію у школі?

Зміст гдз 5 клас 2022 Хлібовська

1. Пізнаємо минуле разом з Кліо

1. Як відносилася Кліо до своїх обов’язків згідно із давньогрецькими переказами?

Згідно з давньогрецькими переказами, Кліо – муза історії, дочка Зевса і богині пам’яті Мнемосіни, ставилася до своїх обов’язків дуже серйозно і відповідально. Вона вела детальний облік важливих подій у житті людей і богів на папірусному сувої. Кліо була обачною і не кожну подію допускала в історію.

2. Чи можна стверджувати, що віддавна людина прагнула пізнати події минулого?

Так, можна стверджувати, що віддавна людина прагнула пізнати події минулого. Від часу появи перших людей на Землі й до сьогодні ця риса стала однією з визначальних у їхньому житті.

3. Які науки, відомі вам, вивчають природу?

Науки, які вивчають природу, називають природничими науками. До них відносяться:

 • Астрономія – вивчає небесні тіла і Всесвіт
 • Біологія – вивчає живі організми
 • Фізика – вивчає загальні властивості матерії
 • Хімія – вивчає речовини та їх перетворення
 • Географія – вивчає земну поверхню
 • Екологія – вивчає взаємовідносини організмів між собою та з навколишнім середовищем

Вивчення природи за допомогою цих наук допомагає людині пізнавати світ, захищати природу та використовувати знання на практиці.

2. Чому потрібно знати історію?

1. Чому потрібні наукові знання?

Наукові знання потрібні для дослідження історії культури і пізнання культурних процесів різних епох. Вони допомагають людині розуміти світ, розвивати технології, медицину, будувати своє життя

2. Про кого і про що можна дізнатися, вивчаючи історію?

Вивчаючи історію, можна дізнатися про:

 • Видатних історичних діячів – правителів, полководців, вчених, митців тощо
 • Розвиток людських цивілізацій та суспільств у різні епохи
 • Важливі події минулого – війни, революції, географічні відкриття, наукові досягнення
 • Побут, культуру, світогляд людей різних часів і народів

3. За допомогою чого можна краще пізнати історію?

Краще пізнати історію допомагають:

 • Історичні джерела – літописи, документи, спогади очевидців подій
 • Археологічні знахідки – предмети побуту, зброя, прикраси давніх людей
 • Твори мистецтва – картини, скульптури, архітектурні пам’ятки минулого
 • Наукові дослідження істориків, які аналізують та пояснюють події минулого

З джерела народної мудрості

Прочитайте прислів’я. Чи готові ви взяти за правила навчання висловлені в них поради?

Вважаю, що прислів’я “Добре того вчити, хто хоче все знати” та “Де розумом не дійду, то у книжці знайду. Хто дає життя розуму, той не вмирає” містять мудрі поради, які варто взяти за правила навчання.

Міркую про те, що ці прислів’я підкреслюють важливість прагнення до знань та користь від читання книжок. Вони вчать, що:

 • Легко навчати того, хто сам прагне здобувати знання. Зацікавленість і бажання вчитися – запорука успіху.
 • Книги є джерелом мудрості. Те, чого ми не можемо збагнути самі, часто можна знайти у книгах.
 • Знання роблять людину безсмертною. Навіть після смерті людина продовжує жити в пам’яті інших завдяки своїм здобуткам і мудрості.

Пораджу кожному, хто хоче досягти успіху в навчанні, прислухатися до цих прислів’їв. Варто плекати в собі допитливість, любов до читання та прагнення постійно розвиватися. Адже саме це дозволяє нам рости як особистостям і лишати по собі слід у цьому світі.

3. Засоби пізнання історії

1. Як потрібно працювати з підручником?

 • Уважно читати текст кожного параграфа
 • Відповідати на запитання наприкінці пунктів параграфа
 • Запам’ятовувати основні події, факти, іншу важливу інформацію

2. Назвіть зображені матеріальні та писемні джерела

Писемні джерела:

 • Пересопницьке Євангеліє – визначна пам’ятка староукраїнської мови та мистецтва 16 століття.
 • Сторінка з “Букваря” Івана Федоровича – перший друкований підручник на українських землях.

Речові джерела:

 • Фрагменти монет київського князя Володимира Великого.
 • Козацький човен.

Зображальні джерела:

 • Холмська Чудотворна ікона Божої Матері – один із найдавніших богородичних образів у світі.

Отже, представлені різні види історичних джерел – писемні (книги, документи), речові (монети, предмети побуту) та зображальні (ікони). Вони допомагають історикам досліджувати минуле, відтворювати картину життя, побуту, культури, релігії людей різних епох

3. Про що ви довідаєтеся, працюючи з історичною картою?

 • Виявити зміни, пов’язані з історичними подіями, діяльністю людей, пам’ятками
 • Здійснити уявну чи реальну мандрівку в часі й просторі
 • Позначати вивчений матеріал на контурній карті, виступаючи в ролі картографа

Отже, підручник, історичні джерела та карти є важливими засобами пізнання минулого. Вони допомагають дослідити і розкрити таємниці історії

З джерела народної мудрості. Прочитайте прислів’я. Запишіть у зошит алгоритм навчання, висловлений у ньому.

Прислів’я “Говори мало, слухай багато, а думай ще більше. Говори не про те, що прочитав, а про те, що зрозумів” висловлює такий алгоритм навчання:

 1. Слухай уважно. Намагайся почути якомога більше інформації від учителів та інших людей.
 2. Думай ретельно. Обмірковуй почуте і прочитане, намагайся зрозуміти суть і зробити власні висновки. Думай більше, ніж говориш чи слухаєш.
 3. Говори по суті. Висловлюйся лише про те, що добре зрозумів і осмислив. Не переказуй прочитане дослівно, а ділись власними думками й розумінням.
 4. Будь лаконічним. Говори небагато, але змістовно. Цінуй час і увагу слухачів.

Отже, ці прислів’я вчать нас бути уважними слухачами, глибокими мислителями й влучними промовцями. Такий підхід допоможе краще засвоювати знання і ділитися мудрістю з іншими.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *