§5. Русь-Україна за Ольги та Святослава

Зміст ГДЗ Історія України 7 клас Щупак 

Яка династія запанувала в Русі-Україні на податку X ст.? Які наслідки для руської держави мала діяльність Олега й Ігоря?

На початку X століття в Русі-Україні запанувала династія Рюриковичів. Це був період становлення Київської Русі як держави, заснованої на об’єднанні різних східнослов’янських племен під владою князів з цієї династії.

Князь Олег, який прибув з Новгорода у 882 році, відіграв ключову роль у формуванні Київської Русі. Олег захопив Київ, убивши київських князів Аскольда і Діра, і підкоривши деревлян, сіверян, радимичів та інші племена. Його діяльність призвела до утворення Київської Русі як політичної сили.

Олег виявився талановитим правителем, який здійснив похід на Хазарський каганат і в 911 році уклав угоду з Візантією, що надавала пільги руським купцям. Цей договір став найціннішим джерелом історії Київської Русі. Після смерті Олега, яка відбулася близько 912 року, його спадкоємцем став Ігор.

Ігор, син Рюрика, продовжив політику свого попередника. Він уклав мир із печенігами й здійснив невдалий похід на Константинополь у 941 році. Проте, в 944 році Ігор уклав договір із Візантією, що продовжувало торговельні відносини, розпочаті Олегом. Ігор також здійснив похід і наклав данину на підкорені землі. Його смерть від рук древлян, які вбили його і поховали біля Іскоростеня, стала приводом для подальших дій княгині Ольги, яка встановила чіткі розміри данини для підлеглих земель.

Діяльність Олега та Ігоря мала значний вплив на розвиток Київської Русі. Вони заклали основи для майбутнього розширення та зміцнення держави, зокрема через дипломатичні та торговельні відносини з Візантією. Їхні зусилля сприяли створенню міцної політичної структури, яка згодом розвинулася в одну з наймогутніших держав середньовічної Європи.

1. ДІЯЛЬНІСТЬ КНЯГИНІ ОЛЬГИ (945-964 рр.)

Діємо: практичні завдання

Працюючи з текстом параграфа, завершіть укладання таблиці “Політика перших руських князів” (у другій половині ІХ — наприкінці Х ст.)» (с 20). Самостійно визначте заходи внутрішньої і зовнішньої політики Ольги та Святослава за текстом підручника. Назвіть спільні й відмінні риси правління князів.

Спільні риси:

 • Намагалися зміцнити і розширити державу
 • Займалися активною зовнішньою політикою і військовими походами

Відмінні риси:

 • Ольга зосереджувалася на внутрішніх реформах і розбудові держави, Святослав – на завойовницьких походах
 • Ольга прийняла християнство, Святослав залишався язичником
 • Ольга віддавала перевагу дипломатії, Святослав – військовій силі
Князь/КнягиняВнутрішня політикаЗовнішня політика
ОльгаСтворила погости – центри збору данини, встановила фіксовані норми данини (уроки), провела реформи, що перетворили племінні князівства на єдину державуНалагодила дипломатичні відносини з Візантією і Німеччиною, прийняла християнство
СвятославБільшість часу проводив у військових походах, мало займався внутрішніми справамиПідкорив в’ятичів, розгромив Хозарський каганат, воював з Болгарією і Візантією за панування на Балканах

Свідчать документи

1. Які риси характеру княгині Ольги відобразив літописець?

 • Мудрість і хитрість – вона придумала хитромудрий спосіб помсти деревлянам за вбивство чоловіка
 • Рішучість і жорстокість – вона жорстоко розправилася з деревлянами, спаливши їхнє місто і знищивши або поневоливши населення
 • Державницьке мислення – вона остаточно підпорядкувала землі деревлян Києву

2. Дайте власну оцінку діям княгині Ольги

Оцінка дій княгині Ольги: З одного боку, її жорстока помста деревлянам виглядає надмірною і невиправданою з погляду сучасної моралі. Масові вбивства і руйнування міст не можна схвалювати. З іншого боку, Ольга діяла відповідно до суворих реалій і звичаїв того часу. Вона мусила продемонструвати силу і рішучість, щоб утвердити свою владу і не допустити подальших повстань підкорених племен. Її реформи з упорядкування збору данини й створення опорних пунктів князівської влади сприяли перетворенню Русі на централізовану державу. Тому загалом, попри жорстокість деяких вчинків, діяльність Ольги мала позитивне значення для розвитку державності Київської Русі.

1. Що означають слова “погости”, “данина”, “уроки”?

 • “Погости” – осередки центральної князівської влади на місцях і місця збирання данини, створені княгинею Ольгою.
 • “Данина” – натуральний або грошовий податок, який сплачували підкорені племена на користь Київської Русі.
 • “Уроки” – встановлені княгинею Ольгою фіксовані норми данини, які мали сплачувати підкорені племена.

2. Знайдіть у додаткових джерелах інформації значення слова “оброк”.

Значення слова “оброк”: Оброк – це податок, який сплачували залежні селяни феодалу продуктами або грошима. На відміну від данини, яка була даниною підкорених племен на користь держави, оброк був феодальною рентою, що її сплачували селяни своєму феодалу-землевласнику. Оброк міг виплачуватися як продуктами селянського господарства (зерном, медом, хутром, худобою тощо), так і грошима.

Які риси характеру княгині намагався передати скульптор?

Скульптор Іван Кавалерідзе у пам’ятнику княгині Ользі намагався передати такі риси її характеру:

 1. Мудрість і велич – статуя Ольги зображена у повний зріст, з гордою поставою і високо піднятою головою, що підкреслює її владу і значущість як правительки.
 2. Духовність і благочестя – Ольга тримає в руках хрест, символ її навернення до християнства. Це відображає її роль як першої християнки серед руських правителів.
 3. Силу духу і рішучість – обличчя Ольги зображене серйозним і зосередженим, що говорить про її сильний характер і здатність приймати важливі державні рішення.

Загалом монумент підкреслює визначну роль Ольги як мудрої й рішучої княгині, яка сприяла розбудові й християнізації Київської Русі. Її постать уособлює ідеал мудрого і духовного правителя.

Історичні подробиці

Перегляньте відео і дайте відповіді на запитання.

1. Які факти біографії княгині Ольги повідомляють автори?

 • Після смерті свого чоловіка восени 944 року Ольга стала регентом при їхньому малолітньому синові Святославі й фактичною правителькою Русі.
 • Її погляди були сформовані під впливом культури та вірувань того часу, зокрема християнства, до якого вона перейшла після хрещення в 957 році
 • “Погости” – осередки центральної князівської влади на місцях і місця збирання данини, створені княгинею Ольгою.

2. На яких рисах характеру княгині вони наголошують?

 • Ольга була розумною, рішучою та хитрою, енергійною жінкою, а також далекоглядну, холоднокровну і досить жорстоку княгиню

3. У чому, на думку авторів, полягає історичне значення діяльності княгині Ольги?

 • Ольга зміцнила княжу владу.
 • Її правління сприяло зміцненню та розквіту держави і її могутності.
 • Вона започаткувала кам’яне будівництво на Русі.
 • Після прийняття християнства Ольга була визнана церквою Святою.
 • Вона значно зміцнила міжнародний авторитет Русі.
 • Ольга розширила дипломатичні зв’язки з Заходом та Візантією

2. ПРАВЛІННЯ КНЯЗЯ СВЯТОСЛАВА ІГОРЬОВИЧА (964-972 рр.)

Діємо: практичні завдання

1. Розгляньте печатку князя Святослава. Який знак мав князь?

Князь Святослав мав особистий символ – двозуб, який був зображений на його печатці. Цей знак є прототипом сучасного українського тризуба, який був утворений його сином Володимиром Святославовичем шляхом додавання третього зуба

2. Який елемент оздоблення печатки дає підстави деяким історикам сумніватися у твердженні літописця, що Святослав був язичником?

На одній стороні печатки збереглися літери “АРХО”, що є частиною грецького слова “архонт” і означає “князь”. Це вказує на використання грецької мови та символіки, що може суперечити твердженню літописця про язичництво Святослава. Крім того, печатка зроблена зі свинцю, що також може свідчити про християнське світосприйняття Святослава, оскільки язичники не використовували свинець у своїй символіці

3. Знайдіть на емблемі Сил спеціальних операцій ЗСУ символи князя Святослава. Поміркуйте з якою метою вони використані в символіці сучасних Збройних сил України.

Символи князя Святослава, зокрема двозуб, використані в символіці сучасних Збройних сил України, зокрема на емблемі Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ. Це використання символів має на меті підкреслити спадщину та воєнну славу князя Святослава, а також підтримати національний патріотизм та єдність. Воно також спрямоване на підняття морального духу військових та патріотичного настрою в українському суспільстві.

Ці символи відіграють важливу роль у формуванні ідентичності та вшануванні історичної спадщини, а також внеску князя у формування української державності

Свідчать документи

Подумайте, на яких воїнів пізнішої доби був схожий князь Святослав. Аргументуйте свою думку.

Князь Святослав за своїм характером і способом життя нагадує воїнів пізнішої доби – козаків. Аргументи на користь цієї думки:

 1. Святослав, як і козаки, більшість часу проводив у військових походах, розширюючи територію своєї держави. Він не любив сидіти на одному місці, віддаючи перевагу активним діям.
 2. Князь вів аскетичний спосіб життя, притаманний воїнам. Як зазначає літописець, Святослав не возив за собою обозів, не мав казанів, їв просту їжу, спав просто неба. Подібний стиль життя був характерний і для запорозьких козаків.
 3. Святослав був хоробрим і вправним воїном, не боявся йти у бій попереду дружини. Військова доблесть і особиста хоробрість також були в пошані у козаків.
 4. Як і козаки, князь здійснював далекі військові походи, зокрема на Хозарський каганат, Волзьку Булгарію, Болгарське царство. Козаки теж прославилися своїми походами, в тому числі морськими, на володіння Османської імперії.
 5. Святослав загинув у бою з печенігами, як справжній воїн. Загибель у битві з ворогом вважалася у козаків почесною смертю.

Отже, за своїми рисами характеру, способом життя і військовими звитягами князь Святослав дуже схожий на козацьких ватажків пізніших часів. Недарма його з повагою згадували українські козаки, вважаючи взірцем для наслідування.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Можу пояснити значення понять “реформи”, “данина”, “погост”, “уроки”, “оброк”.

 • “Реформи” – зміни, які запровадила княгиня Ольга для зміцнення держави (створення погостів, встановлення розмірів данини).
 • “Данина” – натуральний або грошовий податок, який сплачували підкорені племена Київській Русі.
 • “Погост” – осередки центральної князівської влади на місцях і місця збирання данини, створені Ольгою.
 • “Уроки” – встановлені Ольгою фіксовані розміри данини.
 • “Оброк” – феодальна рента, податок залежних селян феодалу продуктами або грошима.

Можу назвати події за правління Ольги та Святослава.

 • Ольга помстилася деревлянам за вбивство чоловіка Ігоря, остаточно підкорила їх Києву.
 • Провела реформи – створила погости, встановила уроки.
 • Налагодила дипломатичні відносини з Візантією і Німеччиною, хрестилася у Константинополі.
 • Святослав підкорив в’ятичів, розгромив Хозарський каганат, воював з Болгарією і Візантією.

Можу визначити значення діяльності княгині Ольги для розвитку Русі-України.

 • Її реформи перетворили племінні князівства на централізовану державу Русь-Україну.
 • Вона зміцнила княжу владу, впорядкувала збір данини.
 • Розширила дипломатичні зв’язки Русі, підняла її міжнародний авторитет.

Можу схарактеризувати князя Святослава як історичну особистість.

 • Войовничий князь, більшість життя провів у походах, значно розширив територію держави.
 • Розгромив могутній Хозарський каганат, воював з Візантією за панування на Балканах.
 • Вів аскетичний спосіб життя, був хоробрим воїном.
 • Залишався язичником, на відміну від матері Ольги.
 • Загинув у бою з печенігами як справжній воїн.

2. Упорядкуйте лінію часу правління князів Русі. Складіть задачу на лічбу часу в межах задано) хромолопі.

Аскольд (860-882)

Олег (882-912)

Ігор (912-945)

Ольга (945-964, регент при малолітньому Святославі)

Святослав (964-972)

Досліджую і аналізую

Обговоріть у класі результати роботи з таблицею «Політика перших руських князів (у другій половині IX — наприкінці X ст.). Визначте спільні й відмінні риси правління князів/княгині

Спільні риси:

 • Всі князі та княгиня Ольга намагалися зміцнити і розширити державу Русь.
 • Вони активно займалися зовнішньою політикою – здійснювали військові походи або налагоджували дипломатичні відносини з сусідніми державами.
 • Князі збирали данину з підкорених племен.

Відмінні риси:

 • Олег, Ігор і Святослав зосереджувалися переважно на військових походах і завоюваннях, тоді як Ольга більше уваги приділяла внутрішнім реформам і дипломатії.
 • Ольга запровадила реформи зі створення погостів і встановлення фіксованих розмірів данини (уроків), чого не робили інші князі.
 • Ольга прийняла християнство, тоді як Святослав залишався язичником.
 • Святослав провів майже все правління у походах, навіть хотів перенести столицю до Переяславця на Дунаї. Інші князі більше часу проводили в Києві.
 • Олег і Ігор здійснювали походи на Візантію, Ольга налагоджувала з нею дипломатичні відносини, а Святослав воював як союзник, а потім як противник Візантії.

Мислимо творчо

1. Уявіть, що Ольга і Святослав живуть у наші часи й є активними користувачами соціальних мереж. Розробіть макет блогу діячки/діяча, придумайте обкладинку, аватарку, напишіть два-три міні дописи від їхнього імені про визначні події їх правління.

Блог княгині Ольги:

Обкладинка: Фото пам’ятника княгині Ользі в Києві на тлі сучасного міста. Аватарка: Портрет княгині Ольги в профіль.

Дописи:

 1. Сьогодні провела важливі реформи – запровадила систему погостів для збору данини і встановила фіксовані норми податків (уроки). Тепер наша держава матиме стабільні доходи, а піддані – прозорі правила. Русь стає сильнішою! #реформи #розбудовадержави
 2. Повернулася з дипломатичної місії до Константинополя. Зустрічалася з імператором Костянтином VII Багрянородним. Прийняла хрещення – тепер я християнка. Сподіваюся, це зміцнить зв’язки Русі з могутньою Візантією. #дипломатія #християнство

Блог князя Святослава:

Обкладинка: Малюнок дружинників Святослава в поході на тлі степу і ріки. Аватарка: Фото сучасної реконструкції образу князя-воїна Святослава.

Дописи:

 1. Щойно розгромили Хозарський каганат! Взяли столицю Ітиль, захопили незліченні трофеї. Русь більше не платитиме данину хозарам. Далі вирушаємо підкорювати племена ясів і косогів на Північному Кавказі. #перемога #походи
 2. Відбив напад печенігів на Київ і знову вирушаю на Балкани. Спочатку допоможу візантійцям приборкати болгар, а потім, може, і проти самої Візантії повоюю. Мрію перенести столицю до Переяславця на Дунаї – звідти зручніше контролювати торгові шляхи. Не люблю сидіти на місці! #війна #завоювання

2. Напишіть сенкани “Олег Віщий”, “Ігор Старий”, “Ольга Мудра”, “Святослав Завойовник”

Олег Віщий

Мудрий, сміливий

Воює, торгує, розширює

Об’єднав племена в державу Русь

Пророк

Ігор Старий Жорстокий, войовничий Збирає данину, воює, гине Загинув від рук підкорених деревлян Князь

Ольга Мудра

Хитра, рішуча

Мститься, реформує, хреститься

Зміцнила державу, розширила зв’язки

Свята

Святослав Завойовник Хоробрий, невтомний Воює, підкорює, мріє Розширив кордони, загинув у поході Воїн

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *