§5. Візантійська імперія

Зміст ГДЗ Всесвітня історія 7 клас Пометун

ОБГОВОРІТЬ У КЛАСІ

Яка інша назва Візантії? Коли і на місці якої держави виникла Візантія? Яким був устрій цієї держави? Якою мовою переважно говорили її мешканці та яких традицій дотримувалися

Візантія також відома під назвами:

 • Східна Римська імперія
 • Ромейська імперія
 • Візантійська імперія

Виникнення Візантії

Візантія виникла у 395 році на місці Римської імперії, коли та розпалася на західну і східну частини. Східна частина стала називатися Візантією.

Устрій держави

Візантія була імперією на чолі з імператором. Це була централізована держава з розвиненим бюрократичним апаратом. Імператор мав абсолютну владу. Візантія успадкувала багато рис від Римської імперії, зокрема римське право.

Мова і традиції

Основною мовою Візантії була грецька. Також зберігалися елліністичні традиції в культурі й освіті. Водночас Візантія увібрала в себе східні, зокрема перські, культурні впливи. Панівною релігією було християнство.

ДОСЛІДІТЬ

Опишіть географічне положення Візантії у VI ст. На території яких сучасних держав вона розташовувалася? Які можливості, на вашу думку, відкривало таке положення для розвитку цієї держави?

У VI ст. за правління імператора Юстиніана I (527-565) Візантія займала величезну територію:

 • Балканський півострів
 • Малу Азію
 • Сирію, Палестину, Єгипет
 • Частину Італії, Сицилію, Сардинію, Корсику
 • Південне узбережжя Середземного моря

Зараз це території сучасних Греції, Туреччини, Італії, Лівану, Ізраїлю, Єгипту, Лівії, Тунісу, Алжиру та інших держав.

Таке положення на перетині Європи, Азії та Африки давало Візантії великі можливості для розвитку торгівлі, культурних і політичних зв’язків. Контроль над Середземним морем і важливими торговельними шляхами сприяв економічному процвітанню імперії.

1. Як утворилася Візантійська імперія

ПОМІРКУЙТЕ

Порівняйте свої знання про Візантію до і після опрацювання цієї частини параграфа.

Візантія, яка виникла на основі Східної Римської імперії, проіснувала майже 1000 років, будучи важливим центром культури, релігії та державності у Середньовіччі. Її багатонаціональний склад та сильна імператорська влада були визначальними рисами цієї держави.

2. Яким було правління Юстиніана І

ПОМІРКУЙТЕ

Чим уславився імператор Юстиніан І? Чому, на вашу думку, його правління назвали «золотим віком» Візантії?

Імператор Юстиніан І уславився наступним:

 1. За його правління у 527-565 рр. Візантійська імперія досягла вершини своєї слави і могутності. Цей період часто називають “золотим віком” Візантії.
 2. Юстиніан був талановитим і енергійним політиком, якого прозвали “імператором, який ніколи не спить” за його рідкісну працездатність.
 3. За наказом Юстиніана було упорядковано збірник законів “Кодекс Юстиніана”, який встановив єдині закони й судову систему для всієї імперії.
 4. Юстиніан прагнув відновити Римську імперію в колишніх межах. Він приєднав до Візантії Італію, Північну Африку, частину Піренейського півострова.
 5. Для зміцнення кордонів імперії за Юстиніана було збудовано безперервну лінію фортець.
 6. За його наказом було споруджено найбільший на той час храм християнського світу – собор Святої Софії в Константинополі.

Правління Юстиніана І назвали “золотим віком” Візантії, оскільки в цей період імперія досягла найбільшої могутності, територіальних завоювань, розквіту культури й мистецтва, кодифікації законів. Юстиніан був видатним правителем, який зміг зміцнити та розширити Візантійську державу, хоча створена ним величезна імперія виявилась недовговічною після його смерті.

ДОСЛІДІТЬ

На мозаїці із собору Святої Софії в Константинополі (нині — Стамбул) зображено Діву Марію, яка тримає на колінах Немовля Христа. Ліворуч від Богородиці стоїть Юстиніан із моделлю собору Святої Софії. Праворуч від Діви Марії — Костянтин І із зображенням Константинополя. Чому автори розмістили поруч Костянтина та Юстиніана? Як митці побачили двох імператорів? Що, на вашу думку, символізує сюжет мозаїки?

На мою думку, розміщення поруч імператорів Костянтина І та Юстиніана І на мозаїці собору Святої Софії має глибокий символічний зміст:

 1. Костянтин І був засновником Константинополя і першим християнським імператором Римської імперії. Юстиніан І уславився як один з найвидатніших імператорів Візантії, за правління якого імперія досягла вершини могутності. Тож мозаїка показує спадкоємність і тяглість візантійської державності від Костянтина до Юстиніана.
 2. Костянтин тримає модель міста Константинополя, а Юстиніан – модель собору Святої Софії. Це символізує, що Костянтин заснував столицю імперії, а Юстиніан прикрасив її найвеличнішим храмом. Обидва імператори зробили великий внесок у розбудову і велич Константинополя.
 3. Розташування Богородиці з немовлям Христом у центрі між двома імператорами показує, що саме християнська віра є основою Візантійської держави. Костянтин надав християнству статус державної релігії, а Юстиніан активно поширював його і будував храми.
 4. Митці зобразили імператорів у позі шанобливого підношення Богородиці моделей міста і храму. Це символ того, що могутність і процвітання Візантії – під Божим заступництвом і покровом Богородиці. Імператори віддають державу під опіку вищих сил.

Отже, сюжет мозаїки уособлює ідею богообраності і величі Візантійської імперії, спадкоємності її християнських правителів, божественного походження і заступництва над державою. Це своєрідна квінтесенція імперської ідеології Візантії.

3. Як розвивалася Візантія за Македонської династії та династії Комнінів

ПОМІРКУЙТЕ

За текстом пункту визначте та схарактеризуйте основні періоди розвитку Візантії в IX-ХV ст.

На основі тексту пункту 3 можна виділити такі основні періоди розвитку Візантії в IX-XV ст.:

Період послаблення і втрат після смерті Юстиніана І (друга половина VI – VIII ст.):

 • Візантія поступово втратила більшість завоювань Юстиніана
 • Боротьба зі слов’янами та арабами
 • У XI ст. турки-сельджуки завдали поразки візантійській армії і захопили майже всю Малу Азію

Період піднесення за правління Македонської династії та династії Комнінів (IX-XII ст.):

 • Встановлення торговельних, дипломатичних і культурних зв’язків з Руссю-Україною за Македонської династії
 • Оживлення міст, розвиток сільського господарства, торгівлі
 • Розквіт Константинополя як центру міжнародної торгівлі

Період занепаду і загибелі Візантії (XIII-XV ст.):

 • Захоплення і розграбування Константинополя хрестоносцями у XIII ст., розпад імперії на кілька держав
 • Відродження Візантії у середині XIII ст., але вже як невеликої і ослабленої держави
 • Завоювання Константинополя турками-османами у 1453 р. і падіння Візантійської імперії
 • Утворення на місці Візантії Османської імперії

Отже, після “золотого віку” Юстиніана Візантія пережила періоди занепаду, відродження за Македонської династії і Комнінів, і зрештою була завойована турками-османами, що ознаменувало кінець імперії й середньовіччя загалом.

ДОСЛІДІТЬ

Що вразило мандрівника у Константинополі? Використовуючи текст документа й зображення, дайте назву малюнка та поясніть його.

Мандрівника у Константинополі вразило наступне:

 1. Розташування міста – половина оточена морем, а половина суходолом, що робило його великим торговим центром. Сюди приїжджали купці з Месопотамії, Персії, Єгипту, Палестини, Русі, Угорщини, Іспанії тощо. Мандрівник зазначає, що лише Багдад міг зрівнятися з цим жвавим містом.
 2. Велич собору Святої Софії. Мандрівник відзначає, що в жодному іншому храмі світу не було стільки багатств, як у цьому.
 3. Іподром біля стін палацу, який слугував місцем розваг для імператора.
 4. Величезна торгівля і багатство, що протікали через місто. Вежі були наповнені золотом, шовком і пурпуровими тканинами. Мандрівник чув, що місто заробляло 20 000 золотих монет щодня лише від оренди крамниць, ринків і податків з купців.
 5. Багатство землі – жодна інша країна не могла зрівнятися з нею за кількістю фруктів, хліба, м’яса і вина.

Назва малюнка: “Велич Константинополя у XII столітті”.

Малюнок має зображати основні згадані пам’ятки:

 • Місто, розташоване між морем і суходолом, з безліччю кораблів у гавані
 • Величний собор Святої Софії, що височіє над містом
 • Іподром біля палацу
 • Жваві ринки і вежі, переповнені багатствами
 • Навколишня сільська місцевість, багата на врожаї і продукти

Ця візуалізація передає захоплення мандрівника стратегічним розташуванням Константинополя, його релігійними та імперськими пам’ятками, надзвичайним багатством і сільськогосподарським достатком, що робило його найвеличнішим містом середньовічного світу, яке могло зрівнятися лише з Багдадом, згідно з його описом. Малюнок втілює вершину розквіту Візантійської імперії у XII столітті.

4. Чим уславилась культура Візантії та як вона вплинула на духовний розвиток Русі-України

Як у Візантії розвивались освіта і наука?

У Візантії освіта і наука розвивалися наступним чином:

 1. Культура Візантії виникла внаслідок поєднання античної, християнської традицій та впливів країн Сходу. Це зумовило її неповторність.
 2. У Візантії високо цінували освічених людей. У містах, при церквах і монастирях працювали школи. Не лише знать, а й прості містяни прагнули дати своїм дітям освіту, адже писемна людина могла заробляти на життя переписуванням документів чи складанням скарг і прохань.
 3. Імператор був зацікавлений в освічених чиновниках для управління величезною за територією державою.
 4. Візантійські вчені створили праці з географії, астрономії, математики. Наприклад, Лев Математик уперше застосував літери для позначення арифметичних дій. Він створив оптичний телеграф – систему маяків від Кілікії до Константинополя для попередження про арабські набіги.
 5. Візантійські історики писали праці за зразком давньоримських, наприклад восьмитомна “Історія війн Юстиніана” Прокопія Кесарійського.
 6. Розвивалися архітектура і живопис, особливо за Юстиніана І, коли було збудовано собор Святої Софії.

Отже, у Візантії приділяли велику увагу освіті, наукам, історіописанню та мистецтву. Це сприяло культурному розквіту імперії та впливу на сусідні держави, зокрема Русь-Україну після прийняття нею християнства.

ДОСЛІДІТЬ

За допомогою ілюстрацій визначте, які сфери науки і культури розвивалися у Візантії, як вони впливали на культуру Русі-України.

На основі ілюстрацій можна визначити, що у Візантії розвивалися такі сфери науки і культури:

 1. Архітектура – собор Святої Софії у Константинополі є видатним зразком візантійської архітектури. Він вплинув на будівництво храмів у Київській Русі, зокрема Софійського собору в Києві.
 2. Мистецтво мозаїки – мозаїчне зображення Богоматері у Софійському соборі Києва свідчить про запозичення Руссю цього виду мистецтва з Візантії. Мозаїки прикрашали храми і палаци.
 3. Книжкова справа – сторінка рукописного Євангелія XI-XII ст. вказує на розвиток у Візантії рукописної книги, мистецтва каліграфії та ілюмінування. Ці традиції перейняла Київська Русь після прийняття християнства.
 4. Ювелірне мистецтво – золоті сережки VII ст. демонструють високий рівень візантійських ювелірів. Їхні вироби цінувалися і наслідувалися в інших країнах, зокрема на Русі.
 5. Військова техніка – використання “грецького вогню” свідчить про розвиток у Візантії військових технологій, які давали перевагу над ворогами.
 6. Мистецтво різьблення по каменю – камея із зображенням імператора Костянтина є зразком гліптики – мистецтва різьблення на дорогоцінному або напівдорогоцінному камінні.

Отже, Візантія мала розвинуті архітектуру, образотворче і декоративно-ужиткове мистецтво, рукописну книгу. Ці досягнення значною мірою були запозичені Київською Руссю після прийняття християнства і вплинули на розвиток давньоруської культури.

ПЕРЕВІР СЕБЕ

1. Як називали себе візантійці? Чому?

Візантійці називали себе римлянами (ромеями), оскільки вважали свою державу продовженням Римської імперії. Хоча вони здебільшого розмовляли грецькою, офіційно їхня держава іменувалася Римською (Ромейською) імперією.

2. Чому VI ст. вважають «часом Юстиніана»?

VI ст. вважають “часом Юстиніана”, тому що за правління імператора Юстиніана І (527-565 рр.) Візантія досягла вершини своєї слави і могутності. Юстиніан здійснив багато реформ, відвоював втрачені території, розбудовував міста.

3. Яких успіхів досягли візантійські вчені та митці?

Візантійські вчені створили праці з географії, астрономії, математики. Наприклад, Лев Математик першим застосував літери для позначення арифметичних дій, створив оптичний телеграф. Історики писали праці за зразком давньоримських, як-от “Історія війн Юстиніана” Прокопія Кесарійського. Розвивалися архітектура (собор Святої Софії) і живопис.

4. Поміркуй, за які досягнення Юстиніана назвали Великим.

Юстиніана назвали Великим за його численні досягнення: відвоювання втрачених територій, зміцнення управління державою, створення “Кодексу Юстиніана” – єдиних законів для всієї імперії, масштабне будівництво, зокрема собору Святої Софії.

5. Поясни, чому територія Візантії постійно змінювалася.

Територія Візантії постійно змінювалася через численні війни з сусідами – арабами, турками-сельджуками. Імперії доводилося то втрачати, то відвойовувати свої землі. Зрештою, після захоплення Константинополя турками-османами у 1453 р. Візантія припинила існування.

6. Доведи, що Константинополь був одним із найбагатших і найкрасивіших міст тогочасного світу.

Константинополь був одним із найбагатших і найкрасивіших міст завдяки вигідному розташуванню на перетині торгових шляхів. Сюди приїжджали купці з усього світу, місто мало величезні прибутки. Воно вражало розкішними палацами, храмами (собор Святої Софії), іподромом. Недарма його називали “другим Римом”, “оком і центром Землі”.

7. Вчені називають Візантію «золотим мостом» між стародавньою історією та новим часом. Як ти вважаєш, чому? Наведи два-три аргументи на підтвердження чи спростування цієї тези.

Візантію називають “золотим мостом” між стародавньою історією та новим часом, оскільки вона: 1) зберегла і розвинула античні традиції в культурі, науці, праві; 2) поширила християнство у східному обряді на великих територіях; 3) мала величезний вплив на сусідні держави, зокрема Русь-Україну після прийняття нею християнства; 4) протягом століть була центром торгівлі між Сходом і Заходом. Отже, Візантія відіграла роль своєрідного містка, що поєднав стародавню і нову епохи.

А ЩЕ ТИ МОЖЕШ

Скористайся інформацією з відкритих джерел та розроби план віртуальної екскурсії Константинополем або собором Святої Софії Премудрості Божої.

Ось план віртуальної екскурсії Константинополем та собором Святої Софії:

Вступ: коротка історія Константинополя як столиці Візантійської імперії.

Огляд топографії та планування міста:

 • Розташування на перетині торгових шляхів між Європою та Азією
 • Поділ на 14 районів, оточених мурами Феодосія
 • Головна вулиця Меса, що перетинала місто зі сходу на захід
 • Порт Золотий Ріг та його значення для торгівлі

Імператорський палац та іподром:

 • Великий імператорський палац як резиденція василевсів
 • Іподром – центр суспільного життя, кінних перегонів, урочистостей

Форум Костянтина та колона Костянтина:

 • Центральна площа міста, заснована Костянтином Великим
 • Порфірова колона, увінчана статуєю Костянтина

Собор Святої Софії – головний храм імперії:

 • Історія будівництва за Юстиніана І у 532-537 рр.
 • Архітектурні особливості: величезний центральний купол, напівкуполи, колони
 • Багате внутрішнє оздоблення: мозаїки, фрески, мармур
 • Значення собору як символу могутності Візантії

Інші визначні церкви та монастирі:

 • Монастир Студіон, церква Святих Сергія і Вакха
 • Церква Богородиці Влахернської – місце зберігання Покрову Богородиці

Міські мури та брами:

 • Потрійна система оборонних мурів Феодосія ІІ
 • Брама Харісіос (Адріанополь) та Золоті ворота

Цистерна Базиліка – підземне водосховище:

 • Збудована за Юстиніана для постачання міста водою
 • 336 колон, капітелі яких прикрашені візантійським орнаментом

Вплив Константинополя на Київську Русь:

 • Хрещення Русі та поширення візантійського християнства
 • Запозичення архітектури (Софія Київська), мистецтва (мозаїки, фрески, ікони)
 • Перейняття елементів державного устрою, права, писемності

Висновок: Константинополь як найбільше місто середньовічної Європи, центр політичного, економічного і культурного життя Візантії, “золотий міст” між Античністю і Середньовіччям.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *