§4. Становлення Русі-України за Олега та Ігора

Зміст ГДЗ Історія України 7 клас Щупак 

1. Яким чином Олегові, за літописом, вдалося захопити Київ? 2. Якою була доля Аскольда і Діра?

Згідно з літописом “Повість минулих літ”, Олегу вдалося захопити Київ таким чином:

 1. Олег прибув до Києва з військом, взявши з собою малолітнього Ігоря, сина Рюрика. Частину воїнів він сховав у човнах, а інших позаду.
 2. Олег послав до київських князів Аскольда і Діра, кажучи, що вони купці, які йдуть до греків від Олега та Ігоря, і попросив Аскольда і Діра прийти до них як до родичів.
 3. Коли Аскольд і Дір прийшли, воїни Олега, які ховалися, вискочили з човнів. Олег заявив Аскольду і Діру, що вони не князі й не княжого роду, а він – княжого роду. При цьому він показав малого Ігоря як сина Рюрика.
 4. Після цього Аскольда і Діра було вбито. Аскольда поховали на горі, де пізніше була збудована церква Святого Миколая, а Діра – за церквою Святої Ірини.

Отже, Олег захопив владу в Києві, усунувши попередніх правителів Аскольда і Діра, яких він вбив, заманивши їх до себе обманом. Аскольд і Дір загинули, а Олег став княжити в Києві.

1. Які племена підкорив Олег?

 • у 883 р. – деревлян, наклавши на них данину;
 • у 884 р. – сіверян, наклавши на них легку данину;
 • у 885 р. – радимичів, які раніше платили данину хозарам.

2. Кому східнослов’янські племена платили данину?

Східнослов’янські племена до підкорення Олегом платили данину хозарам. Олег заборонив сіверянам і радимичам платити данину хозарам, натомість наказав платити йому.

3. Уявіть себе дослідником/дослідницею історичних документів — дізнайтеся, чому до років літопису історики дали уточнення за сучасним літочисленням у квадратних дужках.

Історики дали уточнення років літопису за сучасним літочисленням у квадратних дужках, оскільки:

 • літописець використовував візантійську систему літочислення “від створення світу”, яка відрізняється від сучасного літочислення;
 • щоб зрозуміти, про які роки йдеться за сучасним календарем, історики перерахували дати з візантійської ери на сучасне літочислення і вказали їх у квадратних дужках поруч з оригінальними датами літопису.

Таким чином, уточнення дат допомагає краще зрозуміти хронологію подій, описаних у літописі, співвіднести їх із сучасною системою літочислення.

1. Якими територіями, за літописом, володів Олег?

 • Київ та полянські землі, які він захопив, усунувши Аскольда і Діра;
 • землі деревлян, яких він підкорив у 883 р. і наклав на них данину;
 • землі сіверян, яких він підкорив у 884 р. і наклав легку данину;
 • землі радимичів, які раніше платили данину хозарам, а з 885 р. стали платити Олегу.

2. Чому саме Київ став столицею держави?

 • це було велике місто, важливий торговельний і політичний центр;
 • Олег, захопивши Київ, проголосив його столицею;
 • Київ контролював важливі торговельні шляхи – “із варягів у греки” та зі сходу на захід.

3. Покажіть торговельний шлях “із варягів у греки”

Торговельний шлях “із варягів у греки” проходив від Балтійського моря річками Нева, Волхов, Ловать, далі волоком до Дніпра, потім Дніпром до Чорного моря і Константинополя.

4. Які факти з історії Русі-України «повідомляє» карта?

Карта повідомляє такі факти з історії Русі-України:

 • територію розселення східнослов’янських племен у IX-X ст.;
 • територіальне зростання Русі за перших князів.
 • торговельні шляхи, що проходили через Русь;

1. Які слов’янські племінні союзи брали участь у штурмі Константинополя?

Узяв же він множество варягів, і словен, і чуді. і кривичів, меря, і полян, і сіверян, і деревлян, і радимичів, і хорватів, і дулібів, і тиверців

2. Про що свідчить наявність неслов’янських племен серед Олегового війська?

Наявність неслов’янських племен, таких як варяги, чудь і меря, серед війська Олега свідчить про те, що Олег зумів об’єднати під своєю владою і командуванням різні племена, як слов’янські, так і неслов’янські. Його влада поширювалася не лише на східнослов’янські племена.

3. Чи можливо здійснити сухопутну подорож під вітрилами?

Здійснити сухопутну подорож під вітрилами, як описано в літописі про те, що Олег поставив кораблі на колеса, фізично неможливо. Кораблі потребують води, щоб плавати, а вітрила потребують вітру, щоб рухати корабель. Колеса і вітрила не можуть працювати разом на суші так, як описано.

4. Які фізичні умови, на вашу думку, для цього необхідні?

Немає реалістичних фізичних умов, які б дозволили кораблям пливти сушею на колесах, як стверджує літопис про дії Олега під час штурму Константинополя. Літописна розповідь про це, ймовірно, є легендою чи перебільшенням, а не фактичним описом реальних подій. Кораблі призначені плавати на воді, а не котитися на колесах по суші.

Свідчать документи

1. Де відбуваються зазначені події?

Згідно з літописом, події відбуваються в землях деревлян – одного зі східнослов’янських племен. Зокрема, князь Ігор пішов у землі деревлян збирати данину.

2. Хто очолив повстання деревлян? Чому деревляни вбили Ігоря?

Повстання деревлян проти Ігоря очолив їхній князь Мал. Деревляни вбили Ігоря, тому що:

 • Ігор постійно збільшував розмір данини, яку вимагав від них. У літописі сказано, що він пішов збирати данину знову після того, як вже зібрав її, бажаючи ще більшого багатства.
 • Деревляни вважали, що дії Ігоря їх погублять, як сказав князь Мал у літописі: “Якщо внадиться вовк по вівці, то виносе все стадо, якщо не уб’ють його. Так і цей: якщо не вб’ємо його, то всіх нас погубить”.
 • Коли Ігор повернувся до деревлян знову за даниною, з ним була лише мала дружина, що робило його вразливим. Деревляни скористалися цим і вбили Ігоря та його людей.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Самооцінювання

Можу показати на карті територію Русі-України, напрямки походів Олега й Ігоря

Так, я можу показати на карті територію Русі-України та напрямки походів Олега й Ігоря, спираючись на інформацію з тексту про підкорені Олегом племена (деревляни, сіверяни, радимичі) та його похід на Константинополь, а також про невдалий похід Ігоря на Візантію у 941 р. і більш успішний у 944 р.

Можу визначити причини й наслідки походів князів на Константинополь

Причинами походів князів на Константинополь були бажання отримати багату здобич і вигідні торговельні угоди. Наслідками стали договори 911 р. (після походу Олега) та 944 р. (після походу Ігоря), які регулювали торговельні відносини Русі з Візантією. Угода 911 р. була більш вигідною для русів.

Можу схарактеризувати зовнішню політику перших руських князів

Зовнішня політика перших руських князів характеризувалася експансією, підкоренням сусідніх племен (Олег), походами на Візантію з метою здобичі й торгівлі (Олег, Ігор), укладенням договорів з Візантією, союзом з печенігами (Ігор).

Можу пояснити причини повстання деревлян проти Ігоря.

Причинами повстання деревлян проти Ігоря були надмірні побори данини. Ігор кілька разів збирав данину з деревлян, постійно її збільшуючи. Деревляни на чолі з князем Малом вбили Ігоря, коли він з малою дружиною повернувся збирати данину ще раз, оскільки вважали, що інакше Ігор їх всіх погубить.

2. Упорядкуйте хронологічну послідовність. Укладіть задачі на лічбу часу

 1. Похід Аскольда на Константинополь
 2. 882 р. – Установлення влади Олега в Києві
 3. 907 р. – Похід Олега на Константинополь
 4. 912 р. – Початок княжіння Ігоря
 5. 945 р. – Убивство Ігоря деревлянами

3. Виконайте тренувальну онлайн-вправу:

Виконайте тренувальну онлайн-вправу:

Досліджую і аналізую

1. Проаналізуйте історичний мем – тепер я знаю звідки пішла легенда про змія Горинича. Аскольд 860 рік: а) визначте, які історичні події лягли в основу мему,

Історичні події, які лягли в основу мему, пов’язані з походом київських князів Аскольда і Діра на Константинополь у 860 році. Цей похід був одним з перших відомих військових кампаній давньоруських князів проти Візантійської імперії і мав велике значення для подальших відносин між Руссю та Візантією.

б) перевірте та поясніть, чи правильною є історична інформація мему.

можна припустити, що образ змія Горинича міг бути натхненний реальними подіями, такими як напади на міста, що супроводжувалися великими руйнуваннями і пожежами. Можливо було пов’язано з “грецьким вогнем” (горюча суміш, яка застосовувалася у військових цілях в часи середньовіччя.).

2. Продовжте у своєму робочому зошиті заповнювати таблицю «Політика перших руських князів (у другій половині IX — наприкінці X ст.)»

Князь/княгиняРоки правлінняВнутрішня політикаЗовнішня політика
Олег882–912Захоплення Києва, об’єднання племен у Київську Русь, створення сильної централізованої держави.Встановлення контролю над торговими шляхами “із варяг у греки”, похід на Константинополь, укладення договору з Візантією.
Ігор912–945Збір данини з підвладних племен, зміцнення влади князя.Військові походи проти Візантії, укладення договорів з Візантією, посилення торговельних зв’язків.

Мислю творчо

Сенкан Перші руські князі

Русь Варяги прийшли з півночі, Династія почалася, Аскольд, Дір — перші правителі, Київська держава зростала.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *