§4. Розквіт і занепад імперії франків

 

Зміст ГДЗ Всесвітня історія 7 клас Пометун

ОБГОВОРІТЬ У КЛАСІ

Що мав зробити правитель, аби його почали називати «Великим» та «батьком Європи»? Чи залежить, на вашу думку, успішний розвиток держави від особистості того, хто її очолює? Чому?

Що робили правителі, щоб отримати титул “Великий” або “батько Європи”?

Щоб отримати такі почесні титули, правителі мали здійснювати видатні справи та мати значний вплив. Наприклад, вони:

 • Розширювали територію своєї держави через завоювання чи дипломатію
 • Зміцнювали централізовану владу монарха, долаючи опір феодалів
 • Проводили важливі реформи в управлінні, економіці, релігії тощо
 • Підтримували розвиток культури, освіти, мистецтва у своїй країні
 • Відігравали ключову роль у міжнародній політиці свого часу

Чи залежить успішний розвиток держави від особистості правителя?

Я вважаю, що особистість правителя дійсно має велике значення для розвитку держави, особливо в минулому, коли монархи мали майже необмежену владу. Від їхніх здібностей, амбіцій та рішень часто залежала доля цілих народів.

Однак, успіх держави визначається не лише правителем, а й багатьма іншими факторами:

 • Наявністю ресурсів та вигідним географічним положенням
 • Згуртованістю та працьовитістю народу
 • Ефективністю державних інституцій та законів
 • Сприятливою міжнародною ситуацією тощо

Тому хоча роль лідера є дуже важливою, але не єдиною запорукою процвітання країни. Потрібні злагоджені зусилля усього суспільства.

ДОСЛІДІТЬ

Найбільшої могутності Франкська держава досягла за правління Карла Великого (768-814 рр.). На основі уривка з його прижиттєвої біографії і живопису Альбрехта Дюрера визначте, які риси характеру Карла видаються вам важливими для державного діяча. Чому? Як деталі середньовічного портрета доповнюють текст документа?

 • Фізична сила і витривалість. Карл мав міцну статуру, полюбляв фізичні вправи – верхову їзду, полювання, плавання. Добре здоров’я і фізична форма важливі для правителя, який часто мусив особисто очолювати військові походи.
 • Поміркованість, самодисципліна. Карл був невибагливим в їжі та питві, засуджував пияцтво. Такі якості допомагали йому зберігати ясність думки, приймати зважені рішення.
 • Красномовство. Карл умів чітко висловлювати свої думки, що було необхідно для спілкування з підданими та дипломатії.
 • Освіченість, допитливість. Карл знав латину, цікавився іноземними мовами, математикою, астрономією. Прагнення до знань робило його мудрим та далекоглядним правителем.

1. Як Карл Великий став імператором

ПОМІРКУЙТЕ

Доведіть, що Карл Великий справді створив імперію

 1. Карл Великий значно розширив територію своєї держави шляхом завоювань. Це свідчить про створення великої наддержавної структури – імперії.
 2. У 800 році Папа Римський коронував Карла імператорською короною. Це символізувало визнання його влади над величезними територіями та народами, подібно до давньоримських імператорів.
 3. Імперія Карла проіснувала і після його смерті, а згодом була поділена між його онуками на три королівства. Сам факт такого поділу вказує, що Карл створив величезну державу імперського типу, яку було важко утримувати як єдине ціле.

2. Що таке Каролінгське відродження

ПОМІРКУЙТЕ

На основі тексту визначте основні риси періоду Каролінгського відродження й запишіть їх.

На основі тексту можна виділити такі основні риси періоду Каролінгського відродження:

 1. Запрошення освічених людей з інших країн до двору Карла Великого (Італії, Іспанії, Англії). Зокрема, там працював учений абат Алкуїн.
 2. Створення нових шкіл, бібліотек, написання нових книжок, що сприяло зростанню кількості освічених людей в імперії.
 3. Збереження і використання латинської мови в усіх навчальних закладах середньовіччя завдяки зусиллям учених і переписувачів книг.
 4. Видання Карлом Великим законів, які стосувалися різних сфер життя франків і склали основу середньовічного права.
 5. Написання численних хронік, що відтворювали історичні події того часу.
 6. Будівництво кам’яних палаців і церков, яке Карл сприяв, наслідуючи римських імператорів.

ДОСЛІДІТЬ

1. Розгляньте інфографіку та визначте, чому досягнення у сфері культури у часи правління Карла Великого називають Каролінгським відродженням. Що саме було відроджено?

На основі інфографіки можна зробити висновок, що досягнення у сфері культури за часів Карла Великого називають Каролінгським відродженням, тому що відбулося відродження та розвиток різних аспектів культури та освіти, які занепали після падіння Римської імперії.

Зокрема, судячи з інфографіки, було відроджено:

 1. Архітектуру – будувалися величні собори, такі як Аахенський, та палаци, що нагадували римські споруди.
 2. Писемність – було розроблено новий зручний шрифт (каролінгський мінускул), засновано скрипторії для переписування книг.
 3. Освіту – засновувалися школи при церквах і монастирях, запрошувалися освічені вчені, такі як Алкуїн.
 4. Мистецтво – розвивалося книжкове мистецтво (мініатюри), як видно на портреті Карла роботи Жана Фуке.

Тобто в епоху Карла відроджувалися античні традиції в різних сферах культури, що сприяло загальному інтелектуальному піднесенню у Франкській державі. Це й дало назву періоду – Каролінгське відродження.

2. Визначте основні напрямки походів Карла Великого. Порівняйте територію Франкського королівства Хлодвіга та імперії Карла Великого. Які висновки можна зробити?

Основні напрямки походів Карла Великого включали:

 1. Західна Європа: Карл Великий проводив військові кампанії проти лангобардів в Італії, що призвело до падіння їхнього королівства і включення його територій до складу Франкської держави.
 2. Іберійський півострів: Він також здійснив набіги на мусульманські території в Іспанії, хоча ці походи мали обмежений успіх.
 3. Центральна Європа: Карл Великий розширив свої володіння на схід, завоювавши саксів у тривалій серії воєн, а також підкоривши баварів, алеманів та інші германські племена.
 4. Північна Європа: Він також проводив кампанії проти різних слов’янських племен і датчан на півночі.

Територія Франкського королівства під час правління Хлодвіга (481–511) була значно меншою й обмежувалася сучасною Францією та частинами сусідніх країн. Після розширення, здійсненого його нащадками, і особливо завдяки завоюванням Карла Великого, територія імперії значно зросла.

Імперія Карла Великого на момент його смерті в 814 році охоплювала більшу частину Західної та Центральної Європи, включаючи сучасну Францію, Німеччину, Австрію, Швейцарію, Північну Італію та частини Нідерландів, Бельгії, Люксембургу, Чехії та Іспанії.

Висновки, які можна зробити:

 • Карл Великий значно розширив територію, яку успадкував від своїх попередників, перетворивши Франкське королівство на імперію, яка стала наймогутнішою державою в Західній Європі того часу.
 • Його завоювання зміцнили політичну єдність Західної Європи й створили основу для майбутніх національних держав, таких як Франція та Німеччина.
 • Карл Великий також сприяв культурному об’єднанню своєї імперії, зокрема через Каролінгське відродження, що включало реформи в освіті, мистецтві та адміністрації.

3. Загибель імперії Карла Великого. Утворення держав середньовічної Європи

1. Як ілюстрація відображає розкол Франкської імперії?

Після смерті Карла Великого, Франкська імперія зазнала розколу.

У 840—843 роках імперія фактично розпалася на 3 королівства — Західне Франкське, Східне Франкське і Середнє, правитель якого зберіг імператорський титул. Серединне королівство своєю чергою в 855 році розпалася на 3 частини — Італію, Лотарингію і Прованс.

2. Чому на карті Європи з ‘явилися нові держави? Знайдіть на карті (с. 24) нові держави, назвіть їх столиці.

На основі інформації з тексту, нові держави з’явилися на карті Європи після розпаду Франкської імперії Карла Великого. Це сталося в результаті Верденського договору 843 року між онуками Карла Великого, які поділили імперію на три частини:

 1. Західнофранкське королівство – територія майбутньої Франції. Столиця – Париж.
 2. Східнофранкське королівство – пізніше назване Німеччиною. Столиця – спочатку Аахен, потім Регенсбург.
 3. Королівство Лотаря (Лотарингія) – вузька смуга земель уздовж річки Рейн та Північна Італія. Столиці – Аахен та Павія.

Верденський договір заклав основи для формування трьох великих західноєвропейських держав середньовіччя – Франції, Німеччини та Італії, а також відповідних народів – французів, німців та італійців. Розпад єдиної імперії Карла Великого призвів до політичної роздробленості, але водночас створив умови для зародження нових державних утворень та ідентичностей в Європі.

ПОМІРКУЙТЕ

Порівняйте отриману інформацію вашого дослідження з текстом. Що нового ви дізналися?

З тексту я дізнався назви цих трьох королівств – Лотарингія (володіння Лотаря), Східнофранкське (майбутня Німеччина) та Західнофранкське (майбутня Франція). Вони заклали основи формування відповідних народів – французів, німців та італійців.

ПЕРЕВІР СЕБЕ

1. Коли Карл Великий став імператором?

Карл Великий став імператором у 800 році, коли Папа Римський поклав на його голову імператорську корону у соборі Святого Петра в Римі.

2. Якими були основні напрями внутрішньої та зовнішньої політики Карла Великого?

Основні напрями внутрішньої політики Карла Великого включали: реформування війська, розбудову регіонів (осушення боліт, вирубка лісів, будівництво монастирів, міст, палаців, церков), сприяння інтелектуальному та культурному піднесенню (Каролінгське відродження), видання законів. Зовнішня політика була спрямована на завоювання та розширення території держави, навернення підкорених народів у християнство.

3. Що засвідчив Верденський договір?

Верденський договір 843 року засвідчив розпад імперії Карла Великого на три королівства між його онуками: Лотарингію, Східнофранкське королівство (майбутню Німеччину) та Західнофранкське королівство (майбутню Францію).

4. Що спільного було в політиці Хлодвіга і Карла Великого?

Спільним у політиці Хлодвіга і Карла Великого було розширення території держави шляхом завоювань та поширення християнства серед підкорених народів.

5. Які причини розпаду імперії Карла Великого?

Причинами розпаду імперії Карла Великого були: величезні розміри держави, які ускладнювали управління; амбіції синів та онуків імператора, які боролися за владу та поділ території; відмінності між різними частинами імперії.

6. Чому такому сильному й авторитетному правителю, як Карл Великий, було складно досягти внутрішньої єдності у величезній країні?

Карлу Великому було складно досягти внутрішньої єдності через різнорідність його імперії, до якої входили численні народи з різними мовами, звичаями та рівнем розвитку. Крім того, місцева знать чинила опір централізації влади імператора. Величезні розміри держави ускладнювали комунікацію та контроль над віддаленими територіями.

А ЩЕ ТИ МОЖЕШ

Обери одного з діячів цього періоду — Хлодвіга або Карла Великого — і склади розгорнутий план його історичного портрета. З відкритих джерел добери достовірні ілюстрації, які можна використати під час розповіді.

Розгорнутий план історичного портрета Карла Великого:

I. Вступ

A. Значення Карла Великого в історії Європи.

Карл Великий вважається одним з найважливіших монархів середньовічної Європи, засновником імперії, яка стала основою для багатьох сучасних європейських держав.

B. Його роль у формуванні середньовічної Європи та створенні Священної Римської імперії.

Його правління поклало початок епосі, відомій як Каролінгське відродження, і сприяло створенню Священної Римської імперії.

II. Ранні роки

A. Народження та сім’я, виховання у франкській знаті.

Карл народився у франкській знатній родині, отримав хорошу освіту і був підготовлений до ролі лідера.

B. Перші кроки до влади, співправління з братом Карломаном.

Після смерті батька Піпіна Короткого, Карл спільно з братом Карломаном почав правити франкською державою, але після смерті брата став єдиним правителем.

III. Завоювання та розширення імперії

A. Військові кампанії проти лангобардів, саксів, аварів.

Через військові походи проти сусідніх народів Карл значно розширив територію своєї держави.

B. Створення великої імперії, що охоплювала більшу частину Західної Європи.

Його імперія охопила території сучасної Франції, Німеччини, Італії та інших європейських країн.

IV. Внутрішня політика

A. Адміністративні реформи, включаючи поділ імперії на графства.

Карл впровадив систему графств, що забезпечувала ефективне управління великою імперією

B. Правові реформи, кодифікація законів.

Він також кодифікував закони, щоб забезпечити єдність та порядок.

C. Економічні ініціативи, спрямовані на підтримку сільського господарства та торгівлі.

Економічні реформи були спрямовані на підтримку аграрного сектору та розвиток торгівлі.

V. Культурні досягнення

A. Каролінгське відродження, підтримка наук та мистецтв.

Підтримка науки та мистецтв привела до культурного розквіту, відомого як Каролінгське відродження.

B. Заснування шкіл, розвиток писемності та збереження античних текстів.

Заснування шкіл та акцент на освіті сприяли збереженню та розповсюдженню знань.

VI. Релігійна політика

A. Підтримка християнської церкви, поширення християнства.

Карл активно підтримував християнську церкву, сприяв поширенню християнства серед завойованих народів.

B. Коронація від Папи Римського, зміцнення зв’язків з церквою.

Його коронація Папою Римським Левом III зміцнила зв’язки між державою та церквою.

VII. Смерть та спадок

A. Кінець життя та смерть Карла Великого.

Карл помер у 814 році, залишивши після себе стабільну та могутню імперію.

B. Поділ імперії серед нащадків, довгостроковий вплив на європейську історію.

Поділ імперії між його нащадками призвів до її ослаблення, але його вплив відчувається і донині.

VIII. Карл Великий у мистецтві та популярній культурі

A. Зображення Карла Великого в мистецтві, літературі та кіно.

Його образ був відтворений у численних художніх та літературних творах, а також у кіно.

B. Його вплив на образ ідеального монарха в середньовічній Європі.

Карл Великий став прототипом ідеального монарха, втіленням християнського правителя-воїна.

IX. Висновки

A. Підсумок внеску Карла Великого в історію.

Карл Великий залишив помітний слід в історії, як засновник однієї з найвеличніших імперій середньовіччя.

B. Його значення для сучасної Європи.

Його діяльність та реформи мали далекосяжний вплив на політичний, соціальний та культурний розвиток Європи.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *