§1. Як люди живуть у спільнотах і суспільстві

Зміст ГДЗ 5 клас Пометун

Чим люди схожі, а чим різняться? Поміркуйте

Люди схожі тим, що всі вони є частиною живої природи і наділені свідомістю – здатністю розуміти навколишній світ, себе та інших людей. Всі люди мають певні базові потреби і бажання.

Водночас люди різняться за багатьма ознаками – зовнішністю, характером, здібностями, інтересами тощо. Кожна людина має свою унікальну особистість, що вирізняє її з-поміж інших.

Яку основну ідею відображено в цій ілюстрації? Як ти почувався би/почувалася б в такій компанії людей? Чому?

Основна ідея цієї ілюстрації полягає в демонстрації різноманітності та інклюзивності. На зображенні показано людей різного віку, статі, раси, з різними фізичними можливостями та стилями одягу. Це підкреслює важливість прийняття та поваги до різноманітності в суспільстві. Я би почувався/почувалася комфортно в такій компанії людей, оскільки різноманітність збагачує наші взаємодії та дозволяє нам вчитися один у одного. Бути частиною інклюзивного середовища сприяє розвитку толерантності, розуміння та співпраці.

1. Чому кожна людина — неповторна особистість

Поміркуйте

Чому кожна людина — неповторна й унікальна?

Кожна людина неповторна, тому що має свій особливий набір рис, талантів, життєвого досвіду, який формує її індивідуальність. Навіть якщо люди схожі за якимись ознаками, поєднання всіх їхніх особливостей робить кожну людину унікальною і не схожою на інших.

Що означає «розуміти свою гідність» та «поводитись гідно»?

Розуміти свою гідність – це усвідомлювати власну цінність і значущість як людини, поважати себе. Це включає знання своїх прав і свобод.

Поводитись гідно означає діяти відповідно до цього усвідомлення власної гідності. Тобто не принижувати себе, відстоювати свої права, але при цьому з повагою ставитися до гідності інших людей. Гідна поведінка – це чесність, порядність, доброзичливість у стосунках з іншими.

Отже, гідність – це самоповага людини і повага до інших, розуміння цінності кожної особистості. Гідно поводитись – значить втілювати це розуміння у своїх діях і ставленні до себе та оточуючих.

Досліди

Прочитай фрагмент із книги Лариси Денисенко про диварликів. Знайди в тексті слова та словосполучення, якими дівчинка Леся, яка випадково опинилася на острівці, пояснює диварликам, що таке гідність.

Ось кілька цитат з тексту, де Леся пояснює диварликам, що таке гідність:

“Самоповага та повага до інших. Не можна залякувати тих, хто від природи створений дуже боязким. Не можна жбурлятись образами в інших. Не можна шукати болючі місця, щоб бити по них ногою або словом.”

“Коли ти копаєш когось ногою, то завдаєш фізичного болю. А коли дошкуляєш образливим словом — то болю морального. Ви ж робите боляче, невже не зрозуміло?”

“У кожного з нас є болюче місце. І воно болить ще дужче, коли інші штрикають образами, чи не так? Замість того, щоб підтримати та допомогти.”

Отже, Леся пояснює, що гідність – це самоповага і повага до інших, неприпустимість приниження чи завдання болю іншим, фізичного чи морального. Навпаки, треба підтримувати одне одного, а не ображати чи зачіпати болючі місця.

2. Що об’єднує людей у спільноти і суспільство

Обговоріть у класі

Наведіть приклади спільнот, до яких належите ви та представники вашої родини. Що притаманно цим спільнотам? А що таке суспільство?

Ось кілька прикладів спільнот, до яких можуть належати люди та їхні родини:

 1. Сім’я – найближча спільнота, об’єднана родинними зв’язками, спільним побутом.
 2. Клас або школа – освітня спільнота, де люди навчаються разом, мають спільні інтереси та заняття.
 3. Місцева громада (села, міста) – територіальна спільнота людей, які живуть в одному населеному пункті, мають спільні умови життя.
 4. Громадські, молодіжні, спортивні організації (наприклад, Пласт) – об’єднують людей за інтересами, цінностями, діяльністю.
 5. Релігійні громади – спільноти людей однієї віри.
 6. Професійні спільноти – об’єднують людей однієї професії.
 7. Віртуальні спільноти в Інтернеті – групи людей, які спілкуються онлайн навколо спільних тем.

Цим спільнотам притаманні певні спільні ознаки – інтереси, цінності, умови життя, діяльність, які об’єднують їхніх членів.

Суспільство – це сукупність усіх людей та їхніх спільнот, які взаємодіють між собою в межах певної території (країни). Тобто суспільство охоплює все населення і всі спільноти, які існують у державі, у їхніх взаємозв’язках.

Досліди

Яким бачать суспільство автори кожної ілюстрації? Що, на твою думку, в їхньому баченні спільне, а що — відмінне?

Перша ілюстрація зображує різноманітну групу стилізованих людських фігур різних кольорів, форм і розмірів, розташованих у круговій формації. Ця ілюстрація символізує різноманітність, інклюзивність та спільноту. Автори цієї ілюстрації бачать суспільство як мозаїку різних індивідів, кожен з яких має свої унікальні характеристики та досвід, але всі вони об’єднані спільним почуттям приналежності та спільноти. Використання яскравих, контрастних кольорів і кругова композиція створюють візуально вражаючий і задумливий образ, який підкреслює єдність у різноманітності.

Друга ілюстрація зображує глобус, оточений різними елементами, що символізують технології, інновації та прогрес. Автори цієї ілюстрації бачать суспільство як динамічне і прогресивне, де технології та інновації відіграють ключову роль у розвитку. Вони підкреслюють важливість глобальної взаємодії та співпраці для досягнення спільних цілей. Ця ілюстрація також акцентує увагу на важливості освіти, науки та техніки як рушійних сил суспільного прогресу.

Спільне:

 • Обидві ілюстрації підкреслюють важливість спільноти та взаємодії між людьми.
 • Обидві роботи використовують яскраві кольори та динамічні композиції для привернення уваги та передачі своїх ідей.

Відмінне:

 • Перша ілюстрація більше акцентує увагу на різноманітності та інклюзивності, показуючи суспільство як мозаїку різних індивідів.
 • Друга ілюстрація зосереджена на технологічному прогресі та глобальній взаємодії, підкреслюючи роль інновацій та науки у розвитку суспільства.

Таким чином, хоча обидві ілюстрації мають спільну тему спільноти та взаємодії, вони підходять до цієї теми з різних перспектив: одна через призму різноманітності, а інша через призму технологічного прогресу.

Поміркуйте

Поставте 2–3 запитання щодо нових для вас положень цього тексту

 1. Які ознаки, крім спільного походження, мови, віри і звичаїв, об’єднують людей у спільноти в сучасному світі?
 2. Яку роль відіграють віртуальні спільноти в мережі Інтернет у житті сучасної людини?
 3. Що означає “відчувати належність до українського народу” в контексті сучасних подій в Україні? Як війна та інші виклики впливають на самоідентифікацію українців та їхню готовність відстоювати свою державу?

Досліди

Нині майже 90% наших громадян вважають себе ураїнцями. Існує вислів: «Українець не той, чиї батьки українці, а той, чиї діти українці». Чи погоджуєшся ти із цим твердженням?

Я частково погоджуюся з цим твердженням. Ось мої міркування:

З одного боку, вислів підкреслює, що бути українцем – це не просто питання етнічного походження чи громадянства. Важливо передавати українську ідентичність, мову, культуру своїм дітям, виховувати їх як свідомих українців. Тобто, бути українцем означає активно підтримувати і розвивати українську ідентичність у наступних поколіннях.

З іншого боку, на мою думку, не можна повністю відкидати значення етнічного походження та місця народження. Людина, яка народилася в українській родині, в Україні, має українське коріння, теж безумовно може вважати себе українцем/українкою, навіть якщо її діти оберуть іншу ідентичність. Українська ідентичність формується багатьма факторами.

Крім того, в сучасному глобалізованому світі національна ідентичність часто буває множинною, люди можуть відчувати зв’язок з кількома культурами одночасно. Тому визначення “українець” не завжди однозначне.

Але загалом, на мою думку, активна життєва позиція, підтримка української мови і культури, виховання дітей в українських традиціях – це дійсно дуже важливі ознаки приналежності до українського народу в наш час. Передача української ідентичності наступним поколінням критично важлива для майбутнього України як нації.

Перевір себе

1. Чому кожна людина унікальна? Наведи приклади

Кожна людина унікальна, тому що:

 • Має неповторну зовнішність, характер, бажання і потреби.
 • Володіє особливими здібностями і талантами.
 • Має власний життєвий досвід і погляди. Приклади: відмінності у рисах обличчя, кольорі очей і волосся; різні захоплення – спорт, музика, мистецтво; різні риси характеру – сміливість, доброта, допитливість тощо.

2. Чому кожна людина гідна поваги?

Кожна людина гідна поваги, тому що:

 • Життя і здібності кожної людини – цінність для неї самої, спільноти і всього людства.
 • Поважаючи гідність інших, ми очікуємо поваги до власної гідності.
 • Визнання якостей і талантів інших людей – це прояв власної гідності.

3. У які спільноти об’єднувались люди в минулому і об’єднуються сьогодні?

У минулому люди об’єднувались в роди (об’єднання кровно пов’язаних осіб) і племена (союзи людей зі спільним походженням, мовою, вірою, звичаями). Сьогодні люди об’єднуються в такі спільноти, як сім’я, клас, школа, місцева громада, громадські організації, віртуальні спільноти в Інтернеті, народ, держава.

4. Складіть кластер до слова «суспільство». Представте його класу, розпочавши зі слів: «Суспільство — це…». Назвіть та поясніть кожне підібране вами слово

Кластер до слова “суспільство”: Суспільство – це:

 • Люди. Суспільство складається з окремих людей – унікальних особистостей зі своїми потребами, інтересами, здібностями. Кожна людина є цінністю і гідна поваги.
 • Спільноти. Люди об’єднуються у різноманітні спільноти – сім’ї, громади, організації, народи, держави. Спільноти формуються на основі спільних ознак – походження, мови, культури, інтересів тощо.
 • Взаємодія. Між людьми та спільнотами відбувається постійна взаємодія – спілкування, обмін думками та досвідом, спільна діяльність. Через взаємодію люди впливають одне на одного, розвиваються.
 • Зв’язки Члени суспільства пов’язані між собою різноманітними соціальними зв’язками – родинними, дружніми, професійними тощо. Ці зв’язки роблять суспільство цілісним.
 • Розвиток Суспільство постійно змінюється і розвивається. З’являються нові спільноти, трансформуються старі. Розвиток суспільства залежить від активності кожної людини.

5. Які риси характеру допомагають людині почуватися і поводитися гідно?

 • Самоповага
 • Повага до інших
 • Доброта
 • Чесність
 • Справедливість
 • Відповідальність
 • Сміливість відстоювати свої переконання

А ще ти можеш

Як ти себе ідентифікуєш з людьми твого оточення (родичами, друзями тощо)? Запиши свої міркування й обговори з близькими тобі людьми.

Я ідентифікую себе з родиною, друзями, однокласниками, спільнотою мого міста/села. Ми маємо багато спільного – місце проживання, захоплення, цінності. Водночас кожен з нас – неповторна особистість зі своїми унікальними рисами. Наші відмінності збагачують і доповнюють одне одного.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *